Disclaimer

 

Deze webpagina is met grote zorg en zorgvuldigheid samengesteld voor http://www.bakkerhuuradvies.nl. Wij zullen alles in het werk stellen om deze website, goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Ondanks dat de website met grote zorg en zorgvuldigheid is samengesteld zijn wij http://www.bakkerhuuradvies.nl niet aan- sprakelijk voor onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze website getoonde informatie of zoals weergegeven op en site van een derden op deze site wordt verwezen.

 

Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop of wijzigingen die wij hebben doorgekregen van onze opdrachtgever en nog niet doorgevoerd hebben op onze website. Daarom vragen wij dan ook uw begrip voor mogelijke onvolkomenheden.

 

Aan gegevens op deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website heeft een puur informatief karakter en is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities en/of het uitbrengen van een daarvan afwijkend bod worden onze opdrachtgever en wijzelf niet gebonden.

 

Wij handelen onder onze naam en zijn niet gehouden in te gaan op een uitgebreid bod of het doen van en tegenbod.
De informatie die op deze website staat gepresenteerd is van algemene aard en kan niet worden gezien als en persoonlijk advies. Indien u uitsluitend op basis van de gepresenteerde informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent uzelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Wij handelen onder de naam http://www.bakkerhuuradvies.nl en wijzen u er expliciet op dat wij niet aansprakelijk zijn voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.