Werkwijze

Wie zijn wij?

Wij zijn een advieskantoor in aanhuur van vastgoedobjecten of een onderdeel ervan, wij adviseren de toekomstige huurder met het aanhuren van een kamer, studio of een zelfstandig object, wat door ons kantoor puur informatief karakter heeft en is niet bedoelt als aanbod.

 

Wij adviseren in woonruimtes in de regio Groningen, Haren en Drenthe.

 

Bij eventuele belangstelling voor een woonruimte zullen wij een bezichtiging inplannen dit in overleg bij de desbetreffende verhuurmakelaar of verhuurder. Wij zullen bij elke bezichtiging aanwezig zijn en u kunt van onze expertise gebruik maken. Bakker Huuradvies werkt op basis van "no cure no pay". Dit geeft de cliëntele de mogelijkheid in overvloed woonruimtes te bezichtigen, bij acceptatie zullen wij een werkgerelateerde vergoeding voorleggen.

 

WIJ VRAGEN GEEN BEMIDDELINGSKOSTEN 

Waarom zou u voor ons kantoor kiezen?

 • Mogelijkheid: vanmorgen bezichtigd, vanmiddag de sleutel
 • Scherp geprijsd in vergelijking tot anderen
 • Ons werk is uw tijd
 • Bij ons betaald de huurder i.p.v. huurder en verhuurder
 • Wij zijn beter bereikbaar dan concurrerende makelaars
 • Wij zorgen voor een correcte administratieve afhandeling en archievering 

Omkosten

Wij houden de kosten doelbewust laag om de klant niet teveel op kosten te jagen. 

 

Wat kunnen wij als bureau voor u als verhuurder doen?


Omdat de verhuur van woonruimtes een aparte tak van sport is en wij een organisatie zijn die niet alleen onze eigen belangen wil behartigen, maar juist die van de verhuurder en de toekomstige huurder. Wij hebben hierbij de voordelen op een rij gezet waarom u juist voor 'Bakker Huuradvies' kunt kiezen:

 • Wij hebben voor u alle mogelijke huurders geselecteerd
 • Uw woonruimte wordt op diverse woningsites gepresenteerd d.m.v. advertenties. Dit betekent geen extra kosten en tijd voor u als verhuurder
 • Er bestaat een mogelijkheid voor een eigen account, voor eigen beheer van uw wooneenheden
 • Het is mogelijk, naast dat wij dit voor u in handen kunnen nemen, zelf de bezichtigingen en contract- afwikkeling te doen. 
 • Op het moment dat uw woonruimte beschikbaar word voor verhuur staan wij er op dat deze dezelfde dag (indien opname mogelijk) nog online word geplaatst!
 • Wij streven er naar leegstand te voorkomen!
 • Uw woonruimte wordt voorzien van een "Te huur" poster van 'Bakker Huuradvies'.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Method of working
 

Who are we?


We are an intermediary who mediates between lessee and lessor with respect to living in the city of Groningen, Assen and Haren.

 

Any interest in a living, we will schedule a visit. We will be present at each visit, and you can make use of our expertise. Bakker huuradvies works on a "no cure no pay". This gives the clientele the opportunity to explore living in abundance.

 

Why should you choose our office?


 • Competitively priced compared to others
 • Our work is your time
 • With us you pay the tenant and landlord tenant instead
 • We are more accessible than competing brokers
 • We ensure a proper administrative processing and archiving

 

 What can we as an agency for you as a landlord do?


Because the rental of housing is a separate branch are we an organization that not only our own interests would represent, but rather that of the landlord and the prospective tenant. We have attached the advantages why you could choose for 'Bakker Huuradvies':

 • We have made all possible tenants selected
 • Your living space is home to several sites presented using ads. This means no extra cost and time for you as a landlord
 • There is a possibility for its own account, for its own management of your units
 • It is possible, besides that we do this for you can take control, own viewings and contract settlement to do.
 • At the time that your home will be available for hire, we note that this same day (if possible recording) and post it online!
 • We strive to avoid vacancy!
 • Your living space is equipped with a "For Rent" poster "Bakker Huuradvies'

 

Because the rental of housing is a separate branch are we an organization that not only our own interests would represent, but rather that of the landlord and the prospective tenant. We have attached the advantages why you could choose for 'Bakker Huuradvies':